Web stranica - u izradi!

Ured i sjedište: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec

Tel: 095/488-0701

e-mail: info@building.com.hr

OIB: 03710921437

IBAN: HR46 2340 0091 1109 9782 5

MB: 05057396

Društvo je upisano pri Trgovačkom sudu u Varaždinu: Tt-19/737-2; MBS: 070168477,

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćeno u cijelosti